Ansat uden overenskomst

Hvis du har ansat en medarbejder udenom en overenskomst, er der ofte mulighed for at indbetale til medarbejderens tidligere pensionsordning i Sampension alligevel.

Vi anbefaler, at du først begynder at indbetale til Sampension, når din medarbejder har kontaktet en af vores pensionsrådgivere og indgået en aftale om at indbetale pensionsbidrag til Sampension.

Beløbet, der indbetales, kan enten være et aftalt fast, månedligt beløb eller en procentdel af medarbejderens løn.

Når jeres medarbejder har accepteret tilbuddet om indbetaling til os, vil vi sende et informationsbrev til jer.